Vägbeskrivning från Härnösand

Från Härnösand

Åk E4 mot Timrå

Efter Bye camping tag av åt höger (vändplan för överfart av E4:an) vid avfart med gul skylt "Sunne 2"

Kör rakt över E4:an och fortsätt rakt fram

Kör under järnvägsviadukten och tag omedelbart därefter åt vänster

Följ grusvägen i knappt 2 km

När landskapet öppnar sig i ängsmarker är det andra huset på höger sida. 

Välkommen!